Dạy thực hành kế toán | học kế toán thuế | dạy học phần mềm kế toán fast misa | lớp học kế toán tổng hợp | học kế toán excel | trung tâm dạy kế toán | khóa học kế toán | học kế toán thực hành
Đào tạo thực hành kế toán thuế trên chứng từ thực tế. dạy kế toán thuế cách kê khai thuế GTGT, làm báo cáo thuế tháng , quý. Học cách tối ưu hóa chi phí trong doanh nghiệp
Dạy làm báo cáo tài chính trên chứng từ thực tế học cách lập BCTC. Hướng dẫ kế toán lên các sổ, các bảng và lên BCTC. Sửa chữa và cách khắc phục những sai sót
Đào tạo kế toán tổng hợp thực hành trên chứng từ thực tế và các phần mền kế toán Excel, Fast, Misa...Dạy cách làm kế toán thuế, học cách lên báo cáo tài chính
Dạy thực hành kế toán Thuế thực tế trong doanh nghiệp. Dạy kê khai thuế, làm báo cáo thuế, tối ưu hóa chi phí nộp thuế
Dạy thực hành kê khai thuế GTGT, Thuế môn bài, Học thực hành lên báo cáo thuế hàng tháng , quý. học kỹ năng quyết toán thuế, cách đối đãi với cơ quan thuế
NHẬN LÀM BCTC CUỐI NĂM CHO MỌI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP.- Rà soát, đối chiếu, sắp xếp phân loại chứng từ. - Xác minh tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ. Sau đó chúng tôi mới tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề còn tồn đọng và cách khắc phục những sai sót trong quá trình làm việc của doanh nghiệp trong năm. - Cân đối lãi lỗ, thu chi theo yêu cầu từ phía doanh nghiệp
Đào tạo thực hành kế toán thuế, dạy lên sổ sách, lập BCTC, học kỹ năng kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
Khóa học kế toán thuế
Đối với các bạn đang học và làm về kế toán, thuế luôn là môn học, là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi và làm đau đầu các nhà quản lý trong doanh nghiệp. Làm thế nào để đóng thuế càng ít càng tốt nhưng vẫn tuân thủ pháp luật luôn là mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến.
Trung tâm dạy thực hành kế toán thuế trên chứng từ thực tế tại hà nội, dạy kế toán thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNDN... quyết toán thuế
Khóa học thực hành kế toán thuế ngắn hạn dạy kê khai thuế, làm báo thuế tháng , quý. học kỹ năng quyết toán thuế. học cách tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp
 
khuyến mại
khuyến mại
[X] Đóng lại

khuyến mại 2014